Reklam och design by us

MARIE BUSKE leder projekten och är produktionsansvarig. Marie har jobbat inom den grafiska branschen i ca 20 år och har stor erfarenhet av trycksaksproduktion av hög kvalitet. Exempel på produktion – kataloger, broschyrer, tidningar etc. Marie har bl.a. varit verksam delägare av Grafiska Byrån i 12 år.

ANNA SALANDER ansvarar för den totala kreativa lösningen och produktion. Anna har jobbat som Art Direktor och designer i 25 år. Exempel på tidigare uppdrag och kunder – Comviq, Göterborgs-posten, IKEA, Eldblå etc. Närmast kommer Anna från Oslo där hon bl.a. jobbat med Arcus vin och sprit samt Cappelen bokförlag.

TILLSAMMANS BLIR VI STUDIO SOLUTION

Vi är ett litet tajt team med stor räckvidd. Vår långa erfarenhet ger oss på fötterna och med det  KVALITET. Fördelen med att arbeta med oss är att vi kan jobba mycket flexibelt och ta in fler medarbetare om så uppdraget kräver. Vill du vara en av våra medarbetare – hör av dig till oss.

VÅR UPPGIFT

MÅLBILD – Antingen man är ett litet eller stort företag är ”målbilden” en odiskutabel faktor för att förena och driva projekt åt ett och samma håll. Inom ett företag är det viktigt med tydlig kommunikation och att ha ett språk som förenar och kommunicerar både med kunder och medarbetare.

 

Vi jobbar med stark profilerad reklam för att våra kunder ska kunna sprida sitt budskap, sälja sina produkter eller tjänster på bästa sätt. Målet är att öka den ekonomiska omsättningen och stärka företagets image gentemot sina konkurrenter. DESIGN = EKONOMI

Vi på STUDION SOLUTION har som målbild att hjälpa våra kunder med just det – att kommunicera med både den inre och yttre världen. För oss är det detta som är REKLAM, GRAFISK KOMMUNIKATION OCH DESIGN. Vår målbild gäller självklart både våra kunder och oss själva.

HUR JOBBAR VI OCH HUR GÅR DET TILL

Vi har ett första möte och lyssnar av era behov och förväntningar. Vi diskuterar problem och utmaningar och ställer många frågor. Vi återkommer med en offert*, en breaf lösning och en deadline på leverans. När vi är överens om förslaget och offert, så startar processen med den kreativa lösningen som presenteras vid ett andra möte. Därefter tar produktion vid och vi arbetar fram original och korrektur. När korrekturet är godkänt lämnar vi materialet till produktion. Vi producerar bla. grafiska profilarbeten, logos, hemsidor, förpackningar, broschyrer, reklamkampanjer, annonsering etc.

UPPFÖLJNING

Vi kommer alltid  höra av oss till er för att återkoppla och diskutera hur ert nya reklammaterial fungerar. För oss är det viktigt att följa er och tillsammans diskutera framtida åtgärder. Det är viktigt att en öppen dialog och att jobba långsiktigt för bästa resultat.

 

Film och redigering

Film och animering är ett media som presenterar en produkt eller tjänst på ett effektivt och spännande sätt. En MP4-fil kan enkelt skickas, laddas upp på hemsidan eller t.ex. användas i en presentation. Är du intresserad av att höra mer om film eller har eget råmaterial såsom film, ljud, bilder som du vill ha redigerat – hör av dig till Anna för mer information.


 

 

.