AI.MEE Örebro universitet

Grafisk profil och logo till AI.MEE – ett företag som nyttiggör forskning i samverkan med näringsliv och ser till näringslivets behov av nya lösningar inom robotik och AI. Detta treåriga projekt ska leda till storskalig testning av robotik i verkliga miljöer men också bidra till kunskapsspridning i hela Örebroregionen.

Vi har här använt ”analytiska symboler” för att förstärka ämnet. För en oinvigd blir den grafiska profilen extra betydelsefull när uppdragsgivarens område är så pass ”smalt”. Länk till deras hemsida.

  • aimee_formsprak
  • aimee_folder
  • aimee_data