Conventum

Conventum var i behov av ett nytt införsäljningsmaterial. Vi begränsade oss till en folder och en rollupp. Tanken och behovet var tydligt – en stadig struktur och presentation för de olika produkter man erbjuder. Samtidigt alla allmänna fördelar som rymmer inom Convetum så som antal platser, byggservis, hotell osv.  Som vi har förstått så har materialet fungerat alldeles utmärk. Vi glädjer oss och önskar lycka till med alla bokningar!

  • conventum_2
  • conventum_1.1
  • conventum_1.2
  • conventum_1.4
  • rollup_C