Marknadsprofilering

Marknadsprofilering är ett företag som jobbar med olika arbetsmetoder och som leder till avläsbara resultat gällande olika reklaminsatser. Vi fick i uppdrag att skapa en profil och logotyp. Vissa områden och branscher gör bäst i att hålla en ”låg profil” och då menar vi en grafisk profil som är ”lagom” kreativ. När en profil är allt för utmanade och tar för mycket plats kan känslan av förtroende gå förlorad. Att vara tråkig i sin grafiska profil är absolut inget alternativ. MP har fått en direkt och kommunikativ plattform att synas och höras på. Länk till hemsidan.

  • Mockup_MP_1
  • Mockup_MP_2
  • Mockup_MP_3
  •