SMARTER –  Örebro universitet

SMARTER vid Örebro universitet arbetar fram behovsanpassade kunskapsintensiva kurser i exempelvis automation, robotteknik och artificiell intelligens. De söker kontakt med företag eller forskarenheter där expertkompetens och innovation är ett måste för utveckling och ökad konkurrenskraft. I samarbete skapar de en specialanpassade kurs som möjliggör utveckling och avancemang. Efter att kursen/kurserna är klara och utvärderade kommer de att  ingå i lärosätets ordinarie nationella kursutbud.

Vi har utarbetat logo och grafisk profil. Symbolen, eller leken med symbolen, ska representera orden samverkan, globalt och själva ordet Smarter. Cirkeln, som står för den globala samverkan, bryts sedan upp i bokstaven ”S”. ”Smarter” jobbar för en global samverkan!

  • samarter_affisch
  • samarter_papper
  • samarter_A4
  • samarter_textil