TS

Ibland spekulerar vi när vi ser affärs- och utvecklingsmöjligheter hos bolag. Det innebär att vi ger av vår tid och kunskap genom att undersöka- och skissa hur bolaget kan utveckla sin affär genom strategisk design och reklam. Om du kommer till oss med en uppdragsförfrågan, då är det ungefär såhär vi kommer att presentera vårt skissarbete.

 

TS Hemservice är tillsammans med TS Lokalvård en av Sveriges största medarbetarägada bolag och en stor arbetsgivare i kommunen. Vårt arbete inleddes med att undersöka möjligheter, utmaningar och förutsättningar med nuvarande profil. Vi identifierade att det finns två primära målgrupper som TS bör kommunicera mot.  Nummer ett nya kunder och nummer två nya medarbetare. För att lyckas med kommunikation krävs det att vi förstår företaget i sin helhet.  Allt detta arbetade vi fram tillsammans i ett nära samarbete med kunden.

 

Arbetet resulterade i en en gemensam plattform för båda affärsområdena privat och B2B (bolagen) genom en ny logotype, nya starka budskap och en ny kommunikativ kostym. Detta sammantaget såg vi kommer att bidra till att TS Lokalvård tillsammans med hemservice stärker sin position ytterligare i kommunen. Den röda tråden genom arbetet bestod av; att förmedla stolthet för sitt yrke. I dagsläget är TS inte redo för en så pass stor förändring men vi har inlett vissa arbetsinsatser som kommer leda till förändringar på sikt.

Vi tycker att vi lyckades!

 

LÄS MER