Handelskammaren / Utsikt

Vi fick i uppdrag att utveckla en kommunikativ plattform för Handelskammarens nya event och mötesplats, Utsikt. Arrangemanget kommer att samla cirka 500 deltagare: företag, akademin, offentliga aktörer och representanter för den ideella sektorn/föreningslivet. Utsikt är lika mycket en mötesplats som konferens och event. Framför allt är Utsikt en mötesplats med en tydlig avsikt. Utsikt har anordnats 2016 i Göteborg, 2017 i Stockholm och nu senast 20218 i Gävle.