ÅRSBERÄTTLESE

Örebro univeristet Holding AB har anmanat det vi menar med att stark formgivning med personlig prägel är en bra investering när du vill marknadsföra din verksamhet. Allt från ett visitkort till en årsrapport är en typ av storytelling och därför reklam. Den klassiska annonsen i dagspress tappar mark till förmån för digitala medier. Men den fysiska produkten lever trots allt och här finns stora möjligheter att utveckla och förstärka sin kommunikation. Väl en produkt-broschyren te.x är färdigtryckt och levererad är den beständig. Är den fysiska reklamen dessutom utformad och producerad med stark kommunikation/design och en väl genomförd produktion i form av tryckteknik och pappersval – då har du en produkt som höjer värdet på din produkt eller tjänst – dvs reklam.

 

LÄS MER