NY SYMBOL OCH BYLINE –  OPTIQUE

Optique är en del av Klarsynt. Butikerna som är anslutna har sitt eget formspråk och logotyp. Optique specifikt, önskade att profilera sig på ett mer unikt sätt än den profil som Klarsynt redan tillhandahåller. Kunden var tydlig och önskade en ”egen” symbol. Vi var inledningsvis skeptiska till denna önskan då logotypen redan uppfyllde detta. Men vi utgick då från logons egna former och skapade ”en kusin”, som vi konstaterade blev ett vattentätt case. Det fungerar i praktiken! Företaget har en lång historia och en familjetradition som optiker. Vi tog fasta på detta och analyserade deras usp:ar som resulterade i en tydlig identitet. Resultat blev en byline – Tredje generationens optiker sedan 1956 – Bågar -Linser – Sliperi och en symbol som tillsammans kommunicerar och signalerar Optiques unika värden.

 

 

LÄS MER