FÄRG & FORM

16/10/2018JOBB FRÅN FÖRR

Det här jobbet börjar få några år på nacken nu. Det var ett av de första jobben som vi gjorde under STUDIO SOLUTIONS flagg. När man får uppdraget att skapa en profil för ett annat designföretag så är det både det roligaste och det mest utmanande som finns.

FORMMAX

16/10/2018JOBB FRÅN FÖRR

Formmax blev kunder till oss 2011 och var i behov av en ny grafisk profil inför övertagandet. Ambitionen var att de kunder man redan inarbetat skulle känna igen sig men samtidigt signalera ett nytt företag.

UPPDRAGSPORTALEN

16/10/2018JOBB FRÅN FÖRR

UPPDRAGSPORTALEN – Örebro universitet. Vi fick i uppdrag att skapa en kommunikativ plattform för, som vi kom att kalla det, Uppdragsportalen vid Örebro universitet. Här sammanför man forskare, lärare och studenter med samhälle och näringsliv.