REKLAM OCH STRATEGISK DESIGN

Studio Solution är en reklambyrå med bredd inom reklam, design, kommunikations- och varumärkesstrategi samt social hållbarhet. Att förstå produkten, tjänsten, företaget, målsättningen och förväntan är utan tvivel nyckeln till ett gott samarbete och ett lyckat resultat. Med fingertoppskänsla och stor erfarenhet kan vi hjälpa dig att utveckla- och förvalta din verksamhet.

Design

Formgivning eller design är ett vitt begrepp som i stort beskriver en skapandeprocess – med högt ställda krav på estetik och brukarens behov – från idé till färdig produkt eller tjänst. För oss går design som en röd tråd i alla uppdrag. Resultat: Tydlig kommunikation med högt ställda estetiska krav och unik, tidlös formgivning.

 

VI MENAR ATT DESIGN = EKONOMI. Att investera i design är lönsamt både på kort och lång sikt – en investering för framtiden helt enkelt. Vi jobbar inom de olika kommunikativa områdena med design som en stark faktor.

Grafiska profiler

En grafisk profil kan beskrivas som ett regelverk för hur företagets grafik ska se ut och användas. Har man inte bestämt något av detta, blir kvaliteten förr eller senare lidande och företagets kommunikation kan ses som oprofessionell om man ser olika ut varje gång. En bra grafisk profil ska förmedla företagets styrka och fungera i alla medier. Vare sig det gäller ett nystartat företag eller en omarbetning av befintlig profil, välkommen att höra av dig till oss.

Strategi

Hur, vad och varför är frågor vi alltid inleder varje uppdrag med, och vi ser till att vi tillsammans kan besvara frågorna, innan vi går vidare.  Att bygga en hållbar strategi kan vi tycka är en självklarhet. Men även vi inser att det måste förklaras. Oavsett uppdragets omfattning är en strategi något vi alltid behöver. Varje uppdrag vi åtar oss så krävs det en genomtänkt idé och för att den ska hålla krävs en plan. Vårt uppgift är alltid att se till helheten, även om det bara är en annons som skall produceras.  Vi säkerställer att varumärket framställs korrekt på alla plattformar.

Kampanjer

Ett varumärke behöver kommuniceras i olika kanaler för att skapa synergieffekter och det finns flera vägar att gå. För att vara aktuell krävs synlighet, exempelvis i sociala medier. Vi skapar kampanjer som är anpassade till målgruppen och som engagerar. Vi hjälper till att hitta rätt kanaler, en strategi för närvaron i den digitala världen och administrerar er närvaro. Här finns inga begränsningar om hur långt, brett och stort ni vill gå.

Film

Varje sekund delas en miljon filmklipp på nätet. Inom en snar framtid kommer 80 procent av all internettrafik bestå av rörligt material. Film förmedlar känslor och information. En film kan anpassas och användas i flera kanaler, exempelvis på sociala medier, webben eller i en presentation. På så sätt blir den mer relevant och ditt varumärke stärks ytterligare. LÄS MER OM FILM HÄR

Webb och nyhetsbrev

Vi designar och bygger hemsidor i WordPress. Vi ansvarar för hela processen allt från text, bilder och struktur. En webb kan fungera som ett visitkort till platsen du säljer dina produkter. Behöver du hjälp med att utforma och distribuera nyhetsbrev har vi även verktyg för det.

Reklam i tryck

Den klassiska annonsen i dagspress tappar mark till förmån för digitala medier. Men den fysiska trycksaken lever trots allt och här finns stora möjligheter att utveckla och förstärka sin kommunikation. När produkten är tryckt och levererad är den beständig. Innehåller den dessutom ett starkt och tydligt budskap, en stark och genomtänkt design och är en väl genomförd produktion i form av tryckteknik och pappersval – då förstärker den värdet på din produkt eller tjänst.

Samhällsengagemang

Social hållbarhet och samhällsengagemang driver kundnöjdhet som driver det finansiella resultatet. Skulle ett engagemang från ledningens sida skapa positiva ringar på vattnet bland anställda och hur skulle ni uppfattas av era kunder vid ett sådant engagemang? Vi hjälper er att utveckla ert samhällsengagemang.

  • ALLA EXEMPEL
  • GRAFISKA PROFILER
  • LOGOS
  • PRINT
  • REKLAM & KOMMUNIKATION
  • SKISSER / SPEC.
  • UNIKA DESIGNUPPDRAG
ÖVRIGA KUNDER FRÅN NU OCH DÅ: Bitnet, Cappelen bokförlag Oslo, CMS-underwear, Comviq, Convetum, EldBlå/made of gotland, Formmax AB, Fjällhem, Färg & Form, Gemma Properties, GSON, Handelskammaren Mälardalen, HTH Köksforum, IKEA, KITT/Kinnarps, Kvinnersta, Licensbanken, Live at Heart, Malte Månson/Snabbfilen, MittVaccin AB, Mälardalsrådet, Naturenshus, Nemax miljöhantering, Sjödins Stenhuggeri, Sjöparkens Växthus, Uppdrag AB, Veterana, Vinön, Örebro Saluhall, Örebro universitet
Anna Salander

AD / DESIGNER  – Jag har jobbat med reklam, design och kommunikation i över 30 år och det har varit väldigt många olika typer av uppdrag… milt sagt. Det startade med en praktikplats på en reklambyrå i Örebro därefter följde en utbildning inom reklam och design under fem år. Jag har alltid haft en förkärlek till att förena, förenkla och personifiera. Vad är den gemensamma nämnaren som beskriver, paketerar och förklarar uppdraget på bästa sätt? När vi funnit kundens och uppdragets gemensamma nämnare, eller själ om du så vill, har vi skapat en solid och varaktig grund för de kommunikativa budskapen. Detta är min drivkraft genom alla uppdrag.

 

Linda Olivia

PROJEKTLEDARE / VARUMÄRKESSTRATEG – Jag är en norrlänning som alltid tagit mig an utmaningar, drivits av att ”knäcka koden” och skapa engagemang oavsett målgrupp.  Som varumärkesstrateg och projektledare är jag expert på att få saker att hända vid rätt tillfälle, i rätt kanal mot rätt målgrupp med relevant innehåll. Jag har stor erfarenhet av offentlig- och privatsektor med fokus på starka kommunikationskoncept och social hållbarhet. Strategisk reklam handlar för mig om att förstå människan och affären. Detaljer, känsla, förståelse och kunskap är ledord men viktigast är slutleveransen. Ett starkt varumärkesarbete kräver uthållighet och det byggs av hårda och mjuka stenar – jag är länken mellan dessa två som driver projektet i mål.

 

Kontakt

Studio Solution AB
Oskarsparken 8 (Hitta hit!)
SE – 702 12 Örebro

contact@studiosolution.se

 

 

Anna Salander – AD / Designer
+ 46 (0)70-75 45 604
anna@studiosolution.se

 

Linda Olivia – Projekt / Varumärkesstrateg
+ 46 (0)722 – 60 87 82
linda.olivia@studiosolution.se

Allmänna vilkor

Läs gärna igenom våra allmänna villkor. Vi skriver också sekretessavtal om så önskas även om detta är en självklarhet så ska samarbetet vara tryggt för båda parter. Kontrakt kan också tillämpas i vissa fall. Ladda ner här.