NY KOSTYM –  FMF ASSISTANS

Vi fick det återkommande uppdraget att skapa en ny och uppdaterad handbok till FMF Assistans 1500 medarbetare. Då föreslog vi samtidigt en uppdaterad profil som skulle anammas hela vägen. Det gillade kunden och vårt uppdrag utökades med bland annat en ny webb och annonskampanj på sociala medier. För oss är helheten av yttersta vikt, där vi alltid har fokus på varumärket och arbetar för att förstärka, utveckla och samtidigt förenkla. För att lyckas med kommunikation krävs det att vi förstår företaget i sin helhet.  Allt detta arbetade vi fram tillsammans i ett nära samarbete med kunden.

 

LÄS MER