GRAFISK PROFIL & KOMUNIKATIONSPLATTFORM / HEADLIGHT

Vi fick uppdraget att skapa en grafisk profil och kommunikationsplattorm till Headlight AB som grundades 2001 och är ett privat ägt bolag med närmare 100 anställda som under en stark tillväxt etablerat sig som en IT-partner till framgångsrika företag och myndigheter.

Vårt arbete inleddes med att undersöka möjligheter, utmaningar och förutsättningar. Vi identifierade att Headlights medarbetare är deras främsta ambassadörer och viktigaste tillgång, utan dom är bolaget ingenting. Vilket vi tog fasta på och därför fokuserade vi på att förstärka medarbetarna och dess kompetenser, på flera sätt.

 

LÄS MER