NY LOGO –  KONSTHANTVERKARNA

Konsthantverkarna i Örebro önskade en putsning av sin logo. K som i konst pryder nu lokaler, påsar och hemsida. Det blev en lösning på logo som med generösa och modiga tilltag lyfter konsthantverkarnas utbud. En logo som skryter.