SKISSUPPDRAG –  ÖREBRO LÄNSMUSEUM

Vi utförde ett skissuppdrag på ny logo och grafisk profil beställt av Örebro Länsmuseum. Förutsättningar och önskemål från ÖLM var utmanande men inte omöjliga att lösa.

Breifen: Logon bör upplevas unik och stark formmässigt. Logon skall attrahera alla åldersgrupper. Logon skall vara klassisk, inte för trendig och ha lång livslängd. Logon skall förhålla sig till museets eget hus i Örebro och dessutom representera hela Örebro län. Logon skall fungera i olika miljöer tex; inomhus, i skog och mark, i stad och i glesbygd.

 

LÄS MER