UppdragsPortalen

Vi fick i uppdrag att skapa en kommunikativ plattform för, som vi kom att kalla det, Uppdragsportalen vid Örebro universitet. Här sammanför man forskare, lärare och studenter med samhälle och näringsliv.
Vår lösning på den grafiska profilen och dess symbol kan ni se några exempel på här. Om symbolen resonerade vi som så: ”Ingenting är omöjligt. UppdragsPortalens logosymbol är inspirerad av Blivet – en symbol som ofta benämns som den omöjliga paradoxen. En optiskt illusion. Vi har valt att vända på perspektiven. Blivet som möjligheternas paradox. En symbol att vända och vrida på. Som man aldrig kan ta för given. När figuren vid första anblicken utger sig för total logik och i nästa sekund förändras till något annat påminns man om att saker och ting inte alltid är vad de verkar vara. Vilket är en inspirerande tanke om att alltid vara nyfiken, undersökande och upptäckande.”

 

LÄS MER