DESIGN = EKONOMI

Ett konsekvent investerande i design är rejält lönsamt, även på lång sikt. Skillnaden i lönsamhet mellan företag som satsat på design respektive de som inte gör det är 50 procent eller mer, enligt en undersökning från Teknikföretagen. Analysen grundar sig på en uppföljning av de lönsamhets- och vinstsiffror från de av Teknikföretagens medlemsföretag som ingick i SVID och Teknikföretagens två större undersökningar från 2004 och 2008.
– De företag som använder design på ett strategiskt och innovativt sätt är klart mer lönsamma än de som inte gör det. Den positiva skillnaden är ännu tydligare när man jämför vinstmarginalerna, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune som genomfört analysen.

REKLAM OCH DESIGN är skapande och spridande av information, som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster. Avsikten med reklam och design är marknadsföra produkter eller tjänster med slutmålet att öka försäljningen och öka företagets inkomster.